Artykuły filtrowane wg daty: sierpień 2023

Z okazji Święta Straży Gminnej i Miejskiej wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom cywilnym składam najlepsze życzenia i wyrazy uznania.

 

Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za codzienną służbę i pracę. Państwa obowiązki, obejmując bardzo rozległy zakres działań i interwencji, wymagają tym samym wielu umiejętności oraz rozeznania w wielu sprawach.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i udzielając im pomocy w rozmaitych sytuacjach to My kreujemy sposób postępowania powodujący, że współpracujące z nami instytucje i inne służby włączają te działania jako stałe i systemowe.

 

W tym szczególnym dniu życzę Państwu samych sukcesów w dalszej pracy, satysfakcji oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Życzę Nam wszystkim ale i każdemu z osobna, aby praca na rzecz społeczności lokalnej, przynosząc widoczne efekty, stanowiła dla Państwa źródło zawodowej satysfakcji, a jednocześnie tworzyła wokół naszej formacji klimat społecznego uznania.

 

 

 

Z wyrazami uznania

Edmund Nowocień

Komendant

Straży Miejskiej w Radomiu

Dział: Aktualności

Na lotnisku Sadków po czterech latach przerwy, 26 i 27 sierpnia 2023 roku, odbyła się już XVII edycja Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW Radom.

AIRSHOW w Radomiu to ważne wydarzenie w świecie lotnictwa, podczas którego, oprócz niesamowitych pokazów w powietrzu, można było podziwiać wystawę sprzętu pozostającego na wyposażeniu poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz wystawę przemysłu lotniczego
i obronnego.

Jak w przypadku wszystkich imprez odbywających się na terenie naszego miasta strażnicy miejscy zostali zaangażowani pełnym stanem osobowym w zabezpieczenie tego znakomitego przedsięwzięcia. Podczas regularnych spotkań Miejskiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego Prezydent miasta Radomia Pan Radosław Witkowski zlecił naszej formacji bardzo ważne zadania zapewnienia ładu i porządku publicznego zarówno na parkingach dla gości wyznaczonych na terenach miejskich i rozlokowanych w granicach administracyjnych miasta jak również przy współpracy z innymi służbami Policją i Żandarmeria Wojskową na terenie lotniska Radom – Sadków.

Do naszych zadań należało:

- zabezpieczenie płyty lotniska (pasaż, sektory dla publiczności, strefa gastronomiczna i drogi ewakuacyjne)

- współorganizacja i zabezpieczenie parkingów zlokalizowanych na ternie miasta

- konwój wartości pieniężnych na potrzeby miasta

- koordynacja działań służb ( osoby wyznaczone do stanowiska dowodzenia zarówno na lotnisku jak i w sztabie kryzysowym Urzędu Miejskiego w Radomiu)

- zabezpieczenie służbami patrolowymi miasta Radomia przy współpracy z Policją

Całe wydarzenie zabezpieczało blisko 50 funkcjonariuszy każdego dnia.

Podczas pełnienia służby na terenie miasta Radomia nie doszło do znaczących naruszeń ładu i porządku publicznego. Drobne sprawy rozpatrywaliśmy na miejscu, znalezione rzeczy oddawaliśmy właścicielom lub przekazywaliśmy do biura rzeczy znalezionych. Pełniliśmy służbę informacyjną dla tak dużej rzeszy gości, którzy odwiedzili nasze miasto. Na odcinku działań przeznaczonych dla Straży Miejskiej w Radomiu nie doszło do rażących naruszeń prawa.

Dziękujemy wszystkim naszym funkcjonariuszom czynnie uczestniczącym w zabezpieczeniu za zaangażowanie i wkład pracy by nasi goście wywieźli od nas same miłe wspomnienia.

Zgodnie z obietnicami organizatorów kolejne AIR Show odbędzie się w Radomiu w 2025 roku.

Do zobaczenia J

Dział: Aktualności
sobota, 05 sierpień 2023 12:30

LIPIEC 2023 - PODSUMOWANIE

W  lipcu 2023 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1392   interwencji:

-                                 739 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                                 243 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                                 374 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                                   36 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano
i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 57 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 160 , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –  18 ;
 4. nieporządek                                      -   34; 
 5. niszczenie zieleni -    30 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 222 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 325 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 97 ;
 9. Sprawcy przestępstw – 3;
 10. Zagrożenie zdrowia i życia – 185 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 11. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 114;
 12. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 21;
 13. Asysta/Potwierdzenie danych – 24 ;
 14. Awarie – 45 ;
 15. Handel - 19;
 16. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wydarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 31 ;
 17. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 85 ;
 18. Inne – 4 ;
Dział: Aktualności