Artykuły filtrowane wg daty: czerwiec 2023

KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU

OGŁASZA PRZETARG W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

MARKI SKODA ROOMSTER NUMER REJESTRACYJNY WR 8212L

SM.Ks.2123- 1-3/2023

1. Nazwa i siedziba Organizatora:

Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom,

Telefon: 48 36-20-600, 48 36-20-660, 48 36-20-443

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki SKODA ROOMSTER 1,6 TDI-CR MR’11 o numerze rejestracyjnym WR 8212L

3. Dane identyfikacyjne pojazdu:

 • SKODA ROOMSTER 1,6 TDI-CR MR’11, nr rejestracyjny WR 8212L;
 • rok produkcji: 2011;
 • data pierwszej rejestracji 19.01.2012
 • data ważności badania technicznego: 01.2023 r.;
 • polisa ubezpieczeniowa ważna: 18.01.2024 ;
 • pojemność silnika: 1598 cm3;
 • masa całkowita: 1777 kg;
 • rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy;
 • nr identyfikacyjny (VIN): TMBNJ25J4C7026340;
 • moc i rodzaj silnika: 66kW (90KM) z zapłonem samoczynnym;
 • doładowanie: z chłodn. powietrza
 • liczba cylindrów/układ cylindrów/liczba zaworów: 4 / rzędowy / 16
 • rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • rodzaj napędu: przedni (4X2)
 • przebieg: 345 655 km
 • kolor powłoki lakieru: szary 2-warstwowy z efektem metalicznym;
 • czujniki parkowania tył
 • immobilizer
 • poduszka powietrzna kierowcy
 • poduszka powietrzna pasażera
 • poduszki powietrzne boczne przednie
 • sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
 • sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
 • system p/poślizgowy MSR
 • System pokolizyjny ACS
 • System wspomagania nagłego hamowania
 • Wspomaganie układu kierowniczego

4. Stan techniczny pojazdu

 • Wgniecenia, odpryski, zadrapania i zarysowania;
 • Niesprawny akumulator
 • Wnętrze pojazdu zniszczone i zabrudzone

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Pisemne oferty należy składać do dnia 7 lipca 2023 r. do godz.11.00 do sekretariatu Straży  Miejskiej  w  Radomiu  przy  ul.  Moniuszki  9,  26-600  Radom w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki SKODA ROOMSTER WR 8212L”. Decyduje data wpływu do Straży Miejskiej w Radomiu.

Otwarcie pisemnych ofert, które wpłynęły do Straży Miejskiej w w/w terminie odbędzie się w  dniu 7 lipca 2023 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 (III piętro - pokój nr 25).

6. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd

Samochód można oglądać w Radomiu w dni powszednie w godzinach 8 00 – 15 00 po wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 48 36-20-446).

Dokumentacja techniczna samochodu (ekspertyza techniczna) do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu, ul. Moniuszki 9.

Szczegółowych informacji w zakresie przetargu na sprzedaż samochodu udziela Pan Robert Wojdat – starszy inspektor – nr telefonu 48 36-20-446.

7. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży

Cena wywoławcza (minimalna) samochodu wynosi 7 500 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)

8. Ogólne warunki przetargu

Przetarg organizowany jest w formie przetargu pisemnego.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.

Sprzedaż nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z uczestników nie złoży oferty równej przynajmniej cenie wywoławczej, oferta zostanie złożona po terminie bądź nie będzie zawierała wszystkich danych i dokumentów o których mowa w ogłoszeniu.

Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem.

9. Regulamin przetargu

Regulamin przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA ROOMSTER numer rejestracyjny WR 8212L wraz z załącznikami (formularz oferty, oświadczenia oraz projekt umowy) dostępny jest w siedzibie organizatora w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9 lub na stronie internetowej www.strazmiejska.radom.pl.

10. Uczestnik przetargu zobowiązany jest złożyć:

 1. pisemną ofertę (formularz oferty) zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA ROOMSTER numer rejestracyjny WR 8212L (oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, PESEL w przypadku osoby fizycznej bądź numery NIP i REGON w przypadku firmy, oferowaną cenę podaną kwotowo i słownie oraz datę sporządzenia oferty i podpis uczestnika przetargu);
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA ROOMSTER numer rejestracyjny WR 8212L oraz warunkami umowy sprzedaży, zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym pojazdu, bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, wg załącznika nr 2 do w/w Regulaminu;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych oferenta, w przypadku gdy zostanie on wybrany jako nabywca przedmiotu przetargu, wg załącznika nr 3 do w/w Regulaminu.

11. Inne informacje:

 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić zaoferowaną cenę w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy  sprzedaży  na  konto  Straży  Miejskiej  wskazane w umowie.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz wpłaceniu całej kwoty na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • Sprzedający nie udziela gwarancji na stan pojazdu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
 • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dział: Aktualności

W dniu 24.06.2023 r. strażnicy Referatu Prewencji kontrolowali stan parkowania na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w centrum miasta.

Na ulicy Żeromskiego 74 strażnicy zauważyli zaparkowany na miejscu dla osób niepełnosprawnych pojazd marki Alfa Romeo, bez wystawionej za szybą  pojazdu karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Na miejsce zdarzenia strażnicy wezwali holownik celem odholowania pojazdu na podstawie art 130a ustawy prd. Podczas oględzin pojazdu funkcjonariusze zauważyli, że tablice rejestracyjne są „podrobione”, nie mają hologramów
i innych znaków legalizacyjnych.

Podczas holowania pojazdu przy pojeździe pojawił się mężczyzna, który oświadczył, że jest właścicielem samochodu i to on zaparkował pojazd w miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Mężczyznę wylegitymowano. W trakcie prowadzenia kontroli ujawniono, że używał pojazd nie posiadając już uprawnień, które zostały mu zatrzymane przez Policję.

Młody mężczyzna odmówił zapłacenia nałożonego mandatu karnego i tym samym skierowano do sądu wniosek o ukaranie. Dodatkowo sporządzono dokumentację służbową i zdjęciową z całego zdarzenia i przekazano do Komisariatu II Policji.

Dział: Aktualności

Wysokie temperatury powodują, że postawienie samego dziecka (lub zwierzęcia) w nagrzanym samochodzie, może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych a nawet do śmierci. Tylko nasza odpowiedzialność i świadomość możliwych negatywnych konsekwencji, pozwoli tego uniknąć. Bądźmy czujni, wykazujmy zainteresowanie każdym niepokojącym nas przypadkiem – reagujmy – wzywajmy na miejsce straż miejską lub policję. Jeżeli sytuacja jest na tyle dramatyczna, że nie mamy już czasu na czekanie – reagujmy sami – mamy takie prawo.

Mamy prawo wybić szybę w samochodzie, w którym uwięzione jest dziecko (lub zwierzę)!

Zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym takie działanie powinno zostać uznane za kontratyp, wyłączający odpowiedzialność osoby, która uszkodziła samochód w celu ratowania znajdującego się tam dziecka lub zwierzęcia.

Art. 26 § 1. Kodeksu karnego:

Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

art. 424 Kodeksu cywilnego:

„Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.„

UWAGA:  nie każdy pies zamknięty w samochodzie znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Część samochodów wyposażonych jest w systemy klimatyzacyjne, które pozwalają utrzymać niską temperaturę w środku także przy wyłączonym silniku

 • Jeżeli pies ma oznaki udaru cieplnego: płytki oddech, popada w letarg, nie reaguje na pukanie w szybę – musimy reagować: należy zbić szybę, która znajduje się jak najdalej od czworonoga. Szkło jest hartowane, rozbije się na drobne kawałki, może zrobić zwierzakowi krzywdę

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA:

art. 160 par. 2 Kodeksu Karnego

przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w przypadku, kiedy na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo (a tak jest w przypadku dziecka), jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

art. 6.2.17  Ustawy o ochronie zwierząt:

 • „Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: „wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;”

art. 35. Ustawy o ochronie zwierząt:

 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art.6 ust.1, art.33 lub art.34 ust.1–4

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a.Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

2.Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3.W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

Dział: Aktualności

No i wreszcie …

Rozpoczynamy wakacje w tym roku pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo …. w wakacje. Lato  2023”. Mamy nadzieję, że aura dopisze i każdy znajdzie dla siebie coś fascynującego.

Wraz z rozpoczęciem wakacji następuje również czas wytężonej prewencyjnej pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Nie tylko codzienne rutynowe działania opisane w ustawie ale też zabezpieczenia festynów i miejsc grupowania się młodzieży są priorytetem w działaniach na rzecz wakacyjnego bezpieczeństwa.

Cały okres wakacyjny podzieliliśmy na dwa turnusy, podczas których nasi strażnicy  mogą prowadzić pogadanki i prelekcje dla dzieci młodszych i starszych na terenie półkolonii. W trakcie całych wakacji inspektorzy odwiedzą półkolonie w wyznaczonych przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
w Radomiu, szkołach i placówkach objętych akcją „Lato 2023”.

Wykaz szkół i placówek dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Radomiu

Postaramy się dobrze wypełnić czas wolny i zainteresować nasze pociechy poniżej przedstawioną tematyką dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa w czasie wakacji

Dzieci młodsze uświadomimy jak należy zachowywać się w „Kontakcie z osobą obcą” oraz „Jak bezpiecznie spędzić wakacje” natomiast dzieci starsze będą uczestniczyć w prelekcjach dotyczących „Cyberprzemocy” oraz „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. Opowiemy jak pracują strażnicy Eko Patrolu i zademonstrujemy sprzęt, którym dysponuje Straż Miejska w Radomiu.

Wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom przypominamy przede wszystkim o zakazie kąpieli na dzikich kąpieliskach. Kontroli podlegają dzikie kąpieliska: na Potkanowie, przy ulicy Stawowej w Kosowie, przy ulicy Energetyków, Rataja, Potkańskiego, Starym Młynie na Pacynce, oczko na osiedlu Ustronie od strony ulicy Orzechowej i przy ulicy Jana Pawła II, Witkacego oraz w Starym Ogrodzie przy ulicy Mireckiego i Nad Potokiem. Podczas rutynowych patroli strażnicy miejscy stwierdzili, że kąpiel w tych zbiornikach może spowodować zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Straż Miejska apeluje przede wszystkim do rodziców, aby ci zwrócili baczniejszą uwagę na to, gdzie ich pociechy spędzają wolny czas.

Wchodzenie do wody na dzikich kąpieliskach jest nie tylko niebezpieczne, ale także nielegalne. Upominamy, że na podstawie art. 55 KW „Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Apelujemy:  aby w przypadkach stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w okolicach półkolonii reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu pod bezpłatnym numerem 112 co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

Dział: Aktualności

W dniu 12.06.2023 roku o godzinie 16:00 dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu otrzymał anonimowe zgłoszenie dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu przez kilku mężczyzn w pomieszczeniach piwnicznych bloku przy ulicy 25 Czerwca 72.

Dyżurny Straży Miejskiej skierował w miejsce zgłoszenia patrol Referatu Prewencji pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie i przeprowadzili czynności służbowe z osobami wskazanymi i opisanymi przez osobę zgłaszającą.

Podczas kontroli przy legitymowanych osobach ujawniono nabite fifki szklane koloru brązowego oraz woreczek z zapięciem strunowym w których znajdował się susz roślinny koloru zielono-brunatnego o specyficznym zapachu marihuany.

W związku z ujawnieniem środków odurzających 21 latka i 15 latka ujęto i przekazano wraz ze sporządzoną dokumentacją służbową przybyłemu na miejsce patrolowi Policji. Czynności w sprawie prowadzi KP II Radom.

Dział: Aktualności
środa, 07 czerwiec 2023 13:41

JAK LEGALNIE POZBYĆ SIE WRAKU?

Samochód, który nie nadaje się już do jazdy bądź jego naprawa i dalsze utrzymywanie przestają być opłacalne, można oddać do stacji demontażu i zutylizować. Aby zezłomować auto, samochód musi posiadać numer VIN lub numer nadwozia, podwozia lub ramy.

Dokumenty niezbędne do przekazania pojazdu do stacji demontażu:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający naszą tożsamość;
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • karta pojazdu (jeśli była wydana) lub inny dokument potwierdzający dane zawarte
  w dowodzie rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje:

 • w przypadku, gdy występuje współwłaściciel lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie;
 • dokument potwierdzający własność w przypadku, gdy samochód został zakupiony,
  a nie został zarejestrowany na nowego właściciela, np. umowa kupna – sprzedaży;
 • w przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie z właściwego wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego.

Stacja demontażu unieważnia dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne pojazdu. Następnie wydaje oświadczenia o ich unieważnieniu oraz zaświadczenie potwierdzające zezłomowanie pojazdu. To ostatnie wydawane jest w trzech egzemplarzach – jeden dla właściciela pojazdu, jeden dla właściciela stacji demontażu i jeden dla wydziału komunikacji.

Następnie były już właściciel pojazdu musi udać się do wydziału komunikacji z wyżej wymienionymi dokumentami oraz tablicami rejestracyjnymi i złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Ma na to 30 dni.

W stacji demontażu właściciel samochodu dostaje pieniądze za swoje auto. Wysokość kwoty zależy od wagi samochodu, średnio jest 400-600 zł, ale może też być więcej za nowsze rocznikowo pojazdy.

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów w Radomiu   https://mazovia.pl/survey/register/list/id.23

Uwaga!
Jeśli auto nie będzie kompletne, czyli jego masa będzie mniejsza niż 90 proc. masy nowego pojazdu, to stacja demontażu może pobrać opłatę od właściciela za każdy brakujący kilogram.

Warto też zgłosić wyrejestrowanie auta do ubezpieczalni, aby nie została naliczona składka OC na kolejny rok. Przy okazji można też dostać zwrot niewykorzystanej części składki za okres od dnia zezłomowania pojazdu do końca okresu ubezpieczenia.

Złomowanie pojazdu może przynieść korzyści. Nie dość, że pozbędziemy się samochodu, którym najczęściej nie da się już bezpiecznie jeździć, to jeszcze uda się odzyskać chociaż trochę pieniędzy. Pozostawienie nieużytkowanego pojazdu w przestrzeni miasta jest najgorszą opcją, bo naraża właściciela na pokrycie kosztów zleconego przez Straż Miejską czy Policję usunięcia go na parking administracyjny oraz przepadek na rzecz miasta.

Dział: Aktualności
wtorek, 06 czerwiec 2023 13:29

MAJ 2023 - PODSUMOWANIE

W  maju 2023 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1546     interwencji:

-                                755 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                                231 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                                502 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                                  58 interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano
i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 78 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –  189     , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –  18;
 4. nieporządek                                -   35; 
 5. niszczenie zieleni                          -  56;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 202 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 449 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 89;
 9. Sprawcy przestępstw – 4;
 10. Zagrożenie zdrowia i życia – 112 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 11. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 112;
 12. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 24;
 13. Asysta/Potwierdzenie danych – 26;
 14. Awarie – 45;
 15. Handel - 5;
 16. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 33;
 17. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 91 ;
 18. Inne – 11 ;
Dział: Aktualności