UJĘCI SPRAWCY NISZCZENIA MIENIA. TO ZNOWU NIELETNI...

W dniu 26.01.2022 roku około godz. 1.00 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Żeromskiego w Radomiu zauważył i zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej że na wysokości posesji z numerem 30 dwaj młodzi mężczyźni niszczą ławki oraz ozdoby świąteczne. Dodatkowo wcześniej jeden z tych mężczyzn został zarejestrowany gdy oddawał potrzebę fizjologiczną na środku Placu Konstytucji 3 go Maja.

Dyżurny zadysponował na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny Referatu Administracyjno - Porządkowego pełniący służbę na terenie miasta Radomia.

Mężczyźni po wywróceniu, zniszczeniu ławek i ozdób pospiesznie udali się w kierunku ulicy Kilińskiego i na widok zbliżającego się patrolu zaczęli uciekać jednak po krótkim ale intensywnym pościgu zostali ujęci na skrzyżowaniu ulic Kelles – Krauza i Niedziałkowskiego i wylegitymowani. Przy rozpytaniu obydwaj przyznali się do zarzucanych czynów, wywrócenia i zniszczenia ławek i ozdób świątecznych na ulicy Żeromskiego.

Podczas legitymowania okazało się, że ujęci sprawcy czynów zabronionych są niepełnoletni. Mają po niespełna 16 lat. Młodzieńcy po wylegitymowaniu zostali przekazani za oświadczeniem opiekunom prawnym i o losie młodych ludzi zdecyduje sąd rodzinny.

Z interwencji sporządzono dokładna i szczegółową dokumentacje służbową, która zostanie dołączona do skierowanego wniosku o ukaranie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Radomiu

Ponownie apelujemy do rodziców i opiekunów prawnych by rozmawiać z naszymi pociechami i podopiecznymi o wszystkich zagrożeniach i sytuacjach z życia codziennego. Pamiętajmy że  pokusy i niebezpieczeństwa czyhają na nasze dzieci. Kłopoty mogą przyjść niespodziewanie a konsekwencje można ponosić do końca życia.