UJĘTY NIETRZEŹWY KIERUJĄCY. NA LICZNIKU MIAŁ PONAD 2 PROMILE...

W dniu 06.03.2021 roku patrol Referatu Administracyjno – Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu kontrolował prewencyjnie osiedla Akademickie i Michałów zwracając szczególna uwagę na zakłócenia ładu i porządku publicznego. O godzinie 21:35 na ulicy Mieszka I strażnicy zauważyli pojazd marki Opel Zafira na przysuskich numerach rejestracyjnych, którego kierujący zatrzymał się w odległości ponad 50 metrów od świateł na skrzyżowaniu z ulicą Brzustowską. Po zmianie świateł na zielone kierujący ruszył gwałtownie do przodu jednak nie potrafił utrzymać toru jazdy, poruszał się po ulicy „wężykiem” stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Zmuszał innych…

REKONTROLA GLINIC I IDALINA. KOLEJNY TRUCICIEL UKARANY.

Kolejny dzień i kolejne kontrole…. W dniu 05.03.2021 godz. 13.55 ponownie interwencja własna. Strażnicy przed wyjazdem skontrolowali mapy Airly wskazujące stan jakości i zanieczyszczenia powietrza. Kolejny raz na Glinicach i Idalinie czujniki świeciły na pomarańczowo. Wytypowaliśmy ww rejon do kontroli. I tak w trakcie patrolowania ul. Słowackiego funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska zauważyli duże zadymienie oraz wyczuwalny fetor dobywające się z terenu jednej z prywatnych posesji. Funkcjonariusze ustalili źródło zanieczyszczenia powietrza i dokonali kontroli paleniska, podczas której stwierdzili, iż w piecu spalane były płyty klejone pokryte warstwą farby. Sprawcę wykroczenia wylegitymowano…

KOLEJNY SPRAWCA SPALANIA ODPADÓW UKARANY. TYM RAZEM OKOLICE RAJCA PODUCHOWNEGO.

04.03.2021 godz. 13.30 interwencja własna. Kontrolowaliśmy miejsca wytypowane na podstawie własnych obserwacji. Tym razem to okolice Rajca Poduchownego w granicach administracyjnych Radomia. Warunki pogodowe pozwalały na uruchomienie drona, który jest bardzo przydatny w takich sytuacjach. Podczas kontroli rejonu ulicy Poduchownej strażnicy Referatu Ochrony Środowiska stwierdzili duże zadymienie oraz fetor. Wskaźniki wskazały znacznie podwyższone parametry PM 10 i PM 2,5. Stwierdzono, iż na terenie jednej z prywatnych nieruchomości na powierzchni ziemi spalane były odpady pochodzenia roślinnego, a wśród nich… odpady plastikowe. W takich przypadkach postępowanie jest standardowe. Sprawca ustalony, wylegitymowany i…

LOT BSP, SPALANIE ODPADÓW, GRZYWNA. TYM RAZEM W PIECU... BUTY.

Ehhh... Nasi mieszkańcy chyba nigdy nie przestaną nas zaskakiwać. W dniu 03.03.2021 roku w wyniku własnych obserwacji, sprawdzenia map Airly oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczącymi złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona (BSP) przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Idalin. W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem Powietrznym rejonu ulic Laskowej, Jagodowej, Mazowieckiej oraz Wiertniczej i Sadowej o godzinie 9:40 strażnicy ujawnili duże zadymienie, fetor oraz znacznie podwyższone parametry potwierdzające zanieczyszczenie powietrza. Na podstawie posiadanych uprawnień wytypowano i skontrolowano jedną z…