LOT BSP, SPALANIE ODPADÓW, GRZYWNA. TYM RAZEM W PIECU... BUTY.

Ehhh... Nasi mieszkańcy chyba nigdy nie przestaną nas zaskakiwać. W dniu 03.03.2021 roku w wyniku własnych obserwacji, sprawdzenia map Airly oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczącymi złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona (BSP) przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Idalin. W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem Powietrznym rejonu ulic Laskowej, Jagodowej, Mazowieckiej oraz Wiertniczej i Sadowej o godzinie 9:40 strażnicy ujawnili duże zadymienie, fetor oraz znacznie podwyższone parametry potwierdzające zanieczyszczenie powietrza. Na podstawie posiadanych uprawnień wytypowano i skontrolowano jedną z…

LUTY 2021 - PODSUMOWANIE

W miesiącu lutym 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1176 interwencji:- 774 interwencji mieszkańców naszego miasta;- 118 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;- 217 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;- 67 interwencji zleconych przez inne służbyRóżnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 18 ;2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 317 , w tym: a. wypalanie odpadów i nieczystości – 91 ; b.…

STYCZEŃ 2021 - PODSUMOWANIE

 W miesiącu styczniu 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1026 interwencji: - 674 interwencji mieszkańców naszego miasta; - 97 interwencji pracowników monitoringu miejskiego; - 213 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu; - 43 interwencji zleconych przez inne służby Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej: Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 13 ; Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 189 , w tym: wypalanie odpadów i nieczystości…

STRAŻNICY EKO PATROLU ZNÓW ODEBRALI PSY TRZYMANE W SKRAJNYCH WARUNKACH I W FATALNYM STANIE ZDROWIA ! zdjęcia.

W dniu 14.02.2021 roku o godzinie 14:40 strażnicy Eko Patrolu, Referatu Ochrony Środowiska podjęli działania na terenie jednej z posesji przy ulicy Słowackiego w Radomiu w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zagryzionych zwierząt leżących na podwórku.Podczas kontroli funkcjonariusze zweryfikowali stan posesji. To co zobaczyli na miejscu przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Zdjęcia sporządzone do dokumentacji służbowej w większości nie nadają się do publikacji.Ujawnili na posesji padlinę psa i kota. Zwierzęta leżały we krwi, ślady wskazywały na to, że zostały zagryzione. Właścicielka posesji 80 – letnia kobieta oświadczyła, że na działce posiada 8…