Artykuły filtrowane wg daty: grudzień 2020

wtorek, 29 grudzień 2020 10:42

W SŁUŻBIE...

Witamy w służbie.
Referat Administracyjno – Porządkowy będzie dysponował od dziś nowym bardzo funkcjonalnym radiowozem. Toyota Proace verso o numerze taktycznym 214 będzie służył zastępując już wiekowego i bardzo wysłużonego białego Volkswagena Caddy, który pracował w naszej jednostce blisko 12 lat i przejechał pół miliona kilometrów. Nowy „strażnik” będzie dysponowany do zadań związanych z zapełnieniem ładu i porządku publicznego na radomskich ulicach. Będzie służył funkcjonariuszom, którzy zajmują się najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców sprawami administracyjno - porządkowymi, kontrolują spalanie odpadów w piecach, kontrolują nieruchomości pod kątem porządków oraz sprawdzają czy przedsiębiorcy posiadają odpowiednie umowy na wywóz nieczystości stałych. Głównym zadaniem funkcjonariuszy jest kontrola przestrzegania Uchwały dotyczącej utrzymania czystości i porządków w gminie.
Współpracują z Wydziałami Urzędu Miejskiego w zakresie utrzymania terenów miejskich w należytym porządku, kontrolują nielegalne wysypiska oraz prowadzą trudne i czasochłonne sprawy porządkowe egzekwując od prywatnych właścicieli przestrzeganie ustaw i uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dodatkowo współdziałają z innymi urzędami administracji samorządowej oraz Strażami Miejskimi w Polsce udzielając pomocy m.in.: w ustalaniu miejsc pobytu osób bezdomnych oraz sprawców wykroczeń a także w uzupełnianiu dokumentacji wykroczeniowej i sądowej.


Dział: Aktualności

W dniu 10.12.2020 roku  w wyniku własnych obserwacji oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczącymi złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Kaptur. W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym rejonu ulicy Łamanej, Folwarcznej, Wernera i Szarych Szeregów o godzinie 9:40 strażnicy ujawnili znacznie podwyższone parametry potwierdzające zanieczyszczenie powietrza.
Na podstawie posiadanych uprawnień wytypowano i skontrolowano jedną z posesji przy ulicy Łamanej w Radomiu. Ujawniono sprawcę wykroczenia, u którego podczas kontroli paleniska potwierdzono wypalanie substancji zabronionych, plastików, lakierowanych elementów drewnianych, kartonów pokrytych farbą i warstwą lakieru.
Mężczyznę ukarano maksymalnym mandatem karnym oraz poinformowano o rekontroli posesji.
Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Dział: Aktualności