WYPALAŁ KABLE NA MAŁĘCZYŃSKIEJ. NAMIERZONY. UKARANY !

Kontrole, kontrole, kontrole….

W dniu 24.03.2021 od godz. 9:00 strażnicy Referatu Ochrony Środowiska patrolowali osiedla Idalin i Glinice. Tam znów czujniki wskazywały znaczne przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. Kolejny raz na Glinicach i Idalinie świeciły na pomarańczowo.

Znaleźliśmy przyczynę…

Ulica Małęczyńska i wielkie ognisko z czarnym gryzącym dymem. A w ognisku… kable !!

Takiego braku odpowiedzialności nie widzieliśmy dawno. Pracownik jednej z radomskich firm z wielkim zapałem porządkował teren paląc co popadnie i to za wiedzą szefostwa.

Strażnicy sporządzili szczegółowy materiał zdjęciowy i nakazali natychmiastowe ugaszenie paleniska.

Mężczyznę, sprawcę wykroczenia wylegitymowano i ukarano maksymalnym mandatem karnym na podstawie art. 191 ustawy o odpadach.

Zobowiązano również do udokumentowania wywozu nieczystości do miejsca ich składowania na Wincentowie. Rekontrola niebawem.