STRAŻNICY MIEJSCY ROZDAJĄ BEZPŁATNE MASECZKI MIESZKAŃCOM NASZEGO MIASTA...

W dniu dzisiejszym, tj. 18 marca 2021 roku  ruszyła akcja dystrybucji bezpłatnych maseczek jednorazowych wśród mieszkańców Radomia, przekazanych przez wojewodę mazowieckiego.

Patrole Straży Miejskiej podczas akcji będą zaopatrywać mieszkańców poruszających się po ulicach jak i komunikacją miejską. Będziemy starali się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców.

Każdy patrol Straży Miejskiej posiada do rozdysponowania znaczną ilość maseczek. Rozdajemy maseczki ale również reagujemy na wszelkiego rodzaju łamanie prawa związane z niestosowaniem się do obostrzeń. Odnotowaliśmy kilka przypadków nie zasłaniania nosa
i ust maseczką, które zakończyły się postępowaniem mandatowym. Dodatkowo takie osoby do mandatu otrzymały zestaw kilku maseczek jednorazowych by takie sytuacje się nie powtarzały.

Apelujemy. Stosujmy się do zasady DDM. Dystans. Dezynfekcja. Maseczka.

W naszym mieście maseczki będzie można otrzymać w 10 punktach dystrybucji.

Adresy dostępne na stronie internetowej:

http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=11907