REKONTROLA GLINIC I IDALINA. KOLEJNY TRUCICIEL UKARANY.

Kolejny dzień i kolejne kontrole….

W dniu 05.03.2021 godz. 13.55 ponownie interwencja własna.

Strażnicy przed wyjazdem skontrolowali mapy  Airly wskazujące stan jakości i zanieczyszczenia powietrza. Kolejny raz na Glinicach i Idalinie czujniki świeciły na pomarańczowo.

Wytypowaliśmy ww rejon do kontroli. I tak w trakcie patrolowania ul. Słowackiego funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska zauważyli duże zadymienie oraz wyczuwalny fetor dobywające

się z terenu jednej z prywatnych posesji. Funkcjonariusze ustalili źródło zanieczyszczenia powietrza i dokonali kontroli paleniska, podczas której stwierdzili, iż w piecu spalane były płyty klejone

pokryte warstwą farby. Sprawcę wykroczenia wylegitymowano i ukarano maksymalnym mandatem karnym na podstawie art. 191 ustawy o odpadach.

Przypominamy, że nasi funkcjonariusze regularnie patrolują nasze miasto i sprawdzają stan jakości powietrza w Radomiu. Prowadzimy kontrole w miarę możliwości codziennie w różnych

rejonach miasta. Reagujemy na wszystkie zgłoszenia naszych mieszkańców i dodatkowo prowadzimy działania prewencyjne w różnych częściach Radomia.

Apelujemy. Jakość powietrza w naszym mieście jest tylko i wyłącznie zależna od nas samych. Dbajmy o nie. Reagujmy na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości!