LOT BSP, SPALANIE ODPADÓW, GRZYWNA. TYM RAZEM W PIECU... BUTY.

Ehhh... Nasi mieszkańcy chyba nigdy nie przestaną nas zaskakiwać.

W dniu 03.03.2021 roku  w wyniku własnych obserwacji, sprawdzenia map Airly oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczącymi złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona (BSP) przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Idalin.

W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym rejonu ulic Laskowej, Jagodowej, Mazowieckiej oraz Wiertniczej i Sadowej o godzinie 9:40 strażnicy ujawnili duże zadymienie, fetor oraz znacznie podwyższone parametry potwierdzające zanieczyszczenie powietrza.
Na podstawie posiadanych uprawnień wytypowano i skontrolowano jedną z posesji przy ulicy Sadowej w Radomiu.

Podczas kontroli paleniska strażnicy stwierdzili, iz w piecu “cyganek” właścicielka spalała niepotrzebne...buty skórzane. Obok piecyka znajdowała sie pełna skrzynka z butami przygotowanymi do spalenia. W piecu zaś kilka par już palacych sie butów. Na polecenie strażników właścicielka posesji natychmiast oczyściła piec z obuwia i wygasiła palenisko.
Sprawczynię wykroczenia ukarano maksymalnym mandatem karnym oraz poinformowano o rekontroli posesji.

Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Przypominamy, że strażnicy miejscy regularnie patrolują nasze miasto i sprawdzają stan jakości powietrza w Radomiu. Kontrole odbywają się w miarę możliwości codziennie w różnych rejonach miasta i mają na celu oddziaływanie prewencyjne. Chcemy by powietrze w naszym mieście było jak najczystsze.