STYCZEŃ 2021 - PODSUMOWANIE

 W miesiącu styczniu 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1026   interwencji:

-                  674 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                    97 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                  213 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                    43 interwencji zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 13 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 189  , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –   94  ;
 4. nieporządek                                      -    18 ; 
 5. niszczenie zieleni -    26 ;
 6. akcja „zima”                           -    40 ;
 7. Interwencje dotyczące zwierząt – 171 ;
 8. Nieprawidłowe parkowanie – 252 ;

           

 1. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 70 ; w tym:
 2. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 15 ;
 3. Sprawcy przestępstw – 2;
 4. Zagrożenie zdrowia i życia – 117 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 5. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 61 ;
 6. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 19;
 7. Asysta/Potwierdzenie danych – 15 ;
 8. Awarie – 50 ;
 9. Handel - 2 ;
 10. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 6 ;
 11. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 52 ;
 12. Inne – 5 ;

Straż Miejska w Radomiu czynnie uczestniczy w działaniach pomocowych w związku z pandemią koronawirusa. Zabezpieczamy budynki użyteczności publicznej, kontrolujemy placówki wielkopowierzchniowe, środki komunikacji miejskiej oraz miejsca w których grupuje się młodzież i nie tylko. Strażnicy pouczają mieszkańców co robić aby uniknąć zarażenia, przypominają o zakazie i konsekwencjach naruszenia przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, apelują o zachowanie dystansu społecznego a w skrajnych przypadkach dyscyplinują nakładając grzywny w postaci mandatów karnych oraz kierują wnioski o nałożenie kar administracyjnych do SANEPiD-u. Respektujmy zasady DDM.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.