STRAŻ MIEJSKA PODJĘŁA #GASZYNCHALLANGE

Straż Miejska w Radomiu  podjęła #GaszynChallenge
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu odpowiedzieli na nominację Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu i podjęli wyzwanie #GaszynChallange, akcji, która łączy dbanie o kondycję fizyczną z pomocą choremu na najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni Wojtusiowi Howisowi z Galewic.
Dzięki zbiórce Wojtuś ma szansę na lek za ponad 9 milionów złotych.
Zasady #GaszynChallange są bardzo proste, osoby nominowane, muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto wybranego dzieciaka. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.
Tradycyjnie już strażnicy miejscy z Radomia odpowiedzieli na nominację i dołożyli finansową cegiełkę dla cierpiącego chłopca. Pod dowództwem Komendanta Straży Miejskiej Edmunda Nowocienia na placu Corazziego pompowaliśmy … a jak?

kliknijcie poniższy link:
 https://youtu.be/5gejSr4Bziw