MAJ 2020 - PODSUMOWANIE

W miesiącu maju  2020 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  928 interwencji:

-               516 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-               150 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-               209 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                44 interwencji zleconych przez inne służby
-                9 zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, zgromadzeń, itp.)
Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –  76 ;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –   144   , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –    29;
    b. nieporządek                                      -     35;  
c. niszczenie zieleni                                        -     27;
d. padlina zwierząt                                    -     34;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –  133;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –     154;
    a. holowanie –   3;
    b. blokady –      -;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  103; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 45;  
6. Sprawcy przestępstw – 1;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 102 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym –  117;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 6 ;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  7;
11. Awarie –   39;
12. Handel -    4;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) –  6;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 7;
15. Inne – 29 ;

Straż Miejska w Radomiu cały czas czynnie uczestniczy w działaniach pomocowych w związku z pandemią koronawirusa. Zabezpieczamy budynki użyteczności publicznej, izolatorium oraz kontrolujemy miejsca w których grupuje się młodzież i nie tylko. Strażnicy pouczają mieszkańców co robić aby uniknąć zarażenia, przypominają o zakazie i konsekwencjach naruszenia przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, apelują o zachowanie dystansu społecznego i w miarę możliwości pozostanie w domach. Informujemy o tym, że trzeba zachowywać bezpieczny dystans od innych ludzi, jeśli to możliwe, zrezygnować lub ograniczyć podróżowanie komunikacją zbiorową, a przede wszystkim poważnie traktować kwarantannę, być odpowiedzialnymi za siebie i innych.
Od dnia 01.04.2020 roku zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2020 roku Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji W Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19