APELUJEMY I ROZDAJEMY MASECZKI. KOLEJNE MASECZKI OCHRONNE TRAFIĄ DO NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Kontynuując rozpoczętą w minionym tygodniu akcję rozdawania maseczek ochronnych układu oddechowego, w dniu dzisiejszym Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” przekazało Straży Miejskiej kolejny 1000 (tysiąc) maseczek do zakrywania nosa i ust.
Przypominamy, że strażnicy rozdają jednorazowe maseczki najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta oraz osobom bezdomnym napotkanym podczas codziennych patroli.
Takie działania profilaktyczne mają na celu znaczne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2, który bardzo często występuje bezobjawowo.
Apelujemy!
Wprowadzono pierwszy etap zmniejszania restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. Mieszkańcy mogą od dnia 20 kwietnia m.in. korzystać z parków, lasów, skwerów i bulwarów oraz więcej osób może przebywać w sklepach
i kościołach.
Pamiętajmy o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Chroń siebie i innych!