MARZEC 2020 - PODSUMOWANIE

W miesiącu marcu 2020 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  1282 interwencji:
-              695 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-              241 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-              311 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-               33 interwencji zleconych przez inne służby
-               2 zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, zgromadzeń, itp.)
Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –  52 ;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –     282 , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –    84;
    b. nieporządek                                    -     77;  
c. niszczenie zieleni                                  -     65;
d. padlina zwierząt                                   -     40;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –  120;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –     199;
    a. holowanie –   3;
    b. blokady –      7;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  105;
6. Sprawcy przestępstw – 4;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 210 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym –  128;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek –  19;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  16;
11. Awarie –   56;
12. Handel -     8;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) –  11;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 21;
15. Inne –  51;
Strażnicy Miejscy w Radomiu cały czas czynnie uczestniczyli w działaniach pomocowych w związku z pandemią koronawirusa. Zabezpieczali budynki użyteczności publicznej oraz kontrolowali miejsca w których grupuje się młodzież i nie tylko. Strażnicy pouczali młodzież co robić aby uniknąć zarażenia, przypominali o zakazie i konsekwencjach naruszenia przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, apelowali do młodzieży o pozostanie w domach. Informowali o tym, że trzeba zachowywać bezpieczny dystans od innych ludzi, jeśli to możliwe, zrezygnować z podróżowania komunikacją zbiorową, a przede wszystkim poważnie traktować kwarantannę, być odpowiedzialnymi za siebie i innych.
Od dnia 01.04.2020 roku zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2020 roku Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu. Wojewoda Mazowiecki polecił również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.