WSPÓLNIE Z CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ STRAŻNICY POMAGAJĄ OSOBOM NIEPEŁNOSRAWNYM I POTRZEBUJĄCYM.
Mar 24
W dniu dzisiejszym tj. 24.03.2020 roku w ramach współpracy z Caritas Diecezji Radomskiej patrol Straży Miejskiej wyruszył z pomocą do najbardziej potrzebujących oraz niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta. Osoby, rodziny wytypowane…
KOMUNIKAT KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU.
Mar 23
Przypominamy, że mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Radomia Komendant Straży Miejskiej podjął decyzję o maksymalnym ograniczeniu przyjmowania i realizacji zgłoszeń interwencyjnych.Od poniedziałku 16 marca ograniczone zostało przyjmowanie zgłoszeń pod numerem…
NISZCZYŁ AUTOBUS  KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I ZNIEWAŻAŁ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ. ZOSTAŁ UJĘTY.
Mar 23
W dniu 21.03.2020 o godzinie 7:10 patrol zmotoryzowany Referatu Administracyjno – Porządkowego patrolując ulicę 11 Listopada zauważył machającego w ich kierunku kierowcę autobusu komunikacji miejskiej linii 11. Funkcjonariusze natychmiast zawrócili…

profilaktyka szkolna

zwierzęta w mieście

"Mistrzowie" parkowania

Zadania Straży Miejskiej w Radomiu

Ekopatrol

to wyspecjalizowana jednostka funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmująca się odławianiem zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności zwierząt agresywnych. Straż Miejska przejęła od schroniska zadanie wyłapywania bezdomnej zwierzyny z ternu miasta Radomia. Ponad to funkcjonariusze zajmują się interwencjami dotyczącymi zwierząt egzotycznych oraz dzikich napływających z terenów leśnych. Patrol wyposażony w odpowiedni sprzęt pracuje całą dobę 7 dni w tygodniu.

Ład i porządek publiczny

Każdego dnia funkcjonariusze Straży Miejskiej dbają o ład i porządek publiczny, kontrolując szkoły, parki i miejsca narażone na wykroczenia. Funkcjonariusze prowadzą różne akcje w tym akcja blokers oraz współpracują na co dzień ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz zarządcami nieruchomości w celu lepszego poznania miejsc, gdzie może dochodzić do zakłócania ładu i porządku publicznego.

Ruch drogowy

Referat Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, każdego dnia kontroluje prawidłowość parkowania pojazdów w centrum miasta oraz na osiedlach. Funkcjonariusze sprawdzają również miejsca wskazane przez mieszkańców jako te, które narażone są na wykroczenia drogowe. Patrole piesze jak i zmotoryzowane dyslokowane są również w okolice szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

Ochrona Środowiska

Funkcjonariusze tego referatu zajmują się ochroną środowiska, na co dzień kontrolują spalanie odpadów w piecach, kontrolują nieruchomości pod kątem porządków oraz sprawdzają czy przedsiębiorcy posiadają odpowiednie umowy na wywóz nieczystości stałych. Głównym zadaniem funkcjonariuszy jest kontrola przestrzegania Uchwały dotyczącej utrzymania czystości i porządków w gminie.

Profilaktyka Szkolna

Funkcjonariusze Straży Miejskiej posiadający wykształcenie pedagogiczne prowadzą w szkołach i przedszkolach prelekcji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas wspólnych spotkań z uczniami szkół prezentują prawidłowe zachowania w zakresie ruchu drogowego wykorzystując do tego miasteczko ruchu drogowego. Funkcjonariusze prowadzą również zajęcia z zakresu ochrony środowiska oraz bezpiecznych ferii i wakacji.

Działania bieżące

Dyżurny Straży Miejskiej 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców po czym kieruje w odpowiednie miejsce patrol Straży Miejskiej w celu wyeliminowania wykroczenia. Strażnicy zgodnie z przypisanym referatem każdego dnia prowadzą czynności służbowe w zakresie posiadanych kompetencji.

Statystyki za rok 2019

1986

zwierzęta w mieście

3628

ruch drogowy

2937

ochrony środowiska i gospodarki odpadami

3524

monitoring

Prowadzone akcje

Czysty Radom
SMS
Eko
Dzikie Wysypisko